Se záměrem a na míru

Do svíček se záměrem je vkládán úkol nebo vlastnost, aby pomohly svými vibracemi účelu, pro který jsou vyráběny.

Svíčky na míru jsou vyráběny pro konkrétní osobu, nemohou tudíž patřit nikomu jinému. Dotyčný by s nimi, na rozdíl od obdarovaného, neladil a nesouzněl.